Mostra de Cuina Menorquina

Guia completa dels restaurants de la Mostra / Guía completa de los restaurantes de la Mostra

Restauració Menorca i CAEB organitzen, un any més, la Mostra de Cuina Menorquina. Aquesta tretzena edició es celebrarà del 16 de setembre al 2 d’octubre.

L’esdeveniment gastronòmic tendrà una durada de 17 dies i en ell es mostrarà el potencial gastronòmic de Menorca. Així, els restaurants que hi participin, repartits per tota l’illa, donaran a conèixer les receptes de Menorca de tota la vida, cuinades a l’estil tradicional o de manera actualitzada, treballades majoritàriament amb producte local i de temporada.


Restauración Menorca y CAEB organizan, un año más, la Mostra de Cuina Menorquina. Esta décimo tercera edición se celebrará del 16 de septiembre al 2 de octubre.

El evento gastronómico tendrá una duración de 17 días y en él se mostrará el potencial gastronómico de Menorca. Así, los restaurantes que participen, repartidos por toda la isla, darán a conocer las recetas de Menorca de toda la vida, cocinadas al estilo tradicional o de manera actualizada, trabajadas mayoritariamente con producto local y de temporada.


Restauración Menorca and CAEB organize, one more year, the Mostra de Cuina Menorquina. This thirth edition will be held from September 16 to October 2.
 
The gastronomic event will last 17 days and it will show the gastronomic potential of Menorca. Thus, the participating restaurants, spread throughout the island, will make known Menorca’s lifelong recipes, cooked in the traditional style or in an up-to-date manner, mostly made with local and seasonal produce.