Inscripcions

Accedeix al formulari d’inscripciones fent click al següent enllaç:

Formulari d’inscripció

Aquest formulari d’inscripció s’ha d’enviar degudament emplenat a l’email mostradecuinamenorquina@agenciacom.com abans del 15 de juliol.


Accede al formulario de inscripciones haciendo click en el siguiente enlace:
Este formulario de inscripción debe ser enviado debidamente rellenado al email mostradecuinamenorquina@agenciacom.com antes del 15 de julio.