Bases de participació i inscripcions

La participació a la Mostra de Cuina Menorquina està oberta a tots els restaurants de Menorca i el plaç d’inscripció és fins al 2 de setembre.

La inscripció té un cost de 100€ per als restaurants associats a Restauració Menorca i de 200€ per als no associats, i la inscripció s’ha de realitzar a través del formulari d’inscripció que trobaran a continuació.

Accedeix a las bases i el formulari d’inscripció fent clic en els següents enllaços:


La participación en la Mostra de Cuina Menorquina está abierta a todos los restaurantes de Menorca y el plazo para inscribirse es hasta el 2 de septiembre

La inscripción tiene un coste de 100€ para los restaurantes asociados a Restauració Menorca y de 200€ para los no asociados, y la inscripción se tiene que realizar a través del formulario de inscripción que encontrarán a continuación. 

Accede a las bases y la ficha de inscripción haciendo clic en los siguientes enlaces:


PAGAMENT / PAGO

S’ha de realitzar el pagament via transferència bancària, posant “Mostra de Cuina Menorquina” en el concepte de la mateixa, i al següent compte: 

ES88 2100 7373 4113 0003 3129

Una vegada feta la transferència, enviar justificant al següent email: amira@agenciacom.com